Firebase

Gå till Firebase och skapa ett nytt projekt. I projektet skapar du sedan två appar, en för Android och en för iOS. Vi börjar med Android.

Android

Det enda du behöver ange när du lägger in appen i Firebase är ditt paketnamn (det som du valde när du skapade projektet, men det återfinns som applicationId i android/app/build.gradle. Du kommer att få ner en fil som heter google-services.json. Den ska du lägga in i katalogen android/app.

I android/build.gradle letar du upp buildscript och dependencies och där lägger du till raden:

classpath 'com.google.gms:google-services:4.3.0'

I android/app/build.gradle lägger du till denna rad i dependencies:

implementation 'com.google.firebase:firebase-core:17.0.0'

och sist i filen lägger du in:

apply plugin: 'com.google.gms.google-services'

Starta i appen i en Android-enhet eller Android-simulator och kontrollera på ditt Firebasekonto i webbläsaren att appen får kontakt.

iOS

Det enda du behöver även här är ditt paketnamn. Det finns i ios/Runner.xcodeproj/project.pbxproj. Du kommer att få ner en inställningsfil som heter GoogleService-Info.plist. Det är viktigt att du använder Xcode för att lägga till den i projektet. Lägg till den i Runner/Runner.

Installera följande flutter-paket:

Kör följande kommandon i en terminal i ios-katalogen i ditt projekt:

brew update
brew upgrade cocoapods
pod repo update
pod update Firebase/Core
pod install

Lägg till följande rad i main.dart utanför klasserna:

FirebaseAnalytics analytics = FirebaseAnalytics();

Nu borde du kunna köra appen på en iOS-enhet eller simulator och se i webbläsaren på ditt Firebasekonto att den får kontakt.

Flutter

Nu när Firebase är igång och kopplat till din app kan du börja kika på vilka delar av Firebase du vill använda och installera plugins. Gå till FlutterFire för att se vad som finns.

Lämna ett svar

Stäng meny