Rutnätslayout

Som exempel har vi här funktionen _generateGridItems för att generera objekt som ska visas i vår GridView, men det går förstås bra med vilka widgetar som helst.

_generateGridItems() {
  var gridItems = <Widget>[];
  for(int i=0; i<16; i++) {
   gridItems.add(
    Card(
     child: Center(
      child: Text('Test $i'),
     ),
    )
   );
  }
  return gridItems;
}

För att skapa en gridview använder vi GridView.count

GridView.count(
  crossAxisCount: 4,
  scrollDirection: Axis.horizontal,
  children: _generateGridItems(),
),

crossAxisCount bestämmer hur många objekt som ska visas ”på andra ledden”, och scrollDirection är vilket håll den ska scrolla åt, vertikalt eller horisontellt. I vårt exempel skrollar vi horisontellt och då innebär crossAxisCount 4 att det ska vara 4 positioner på höjden.

Lämna ett svar

Stäng meny