Hämta data

Installera http-biblioteket genom att följa instruktionerna här: https://pub.dartlang.org/packages/http#-installing-tab-

import 'package:http/http.dart' as http;

Future<String> fetchData(String url) async {
  final response = await http.get(url);
  
  if (response.statusCode == 200) {
    return response.body;
  } else {
    throw Exception('HTTP error' + response.statusCode.toString());
  }
}

Lämna ett svar

Stäng meny