Hitta plats med GPS

Installera biblioteket geolocator genom att följa instruktionerna här: https://pub.dartlang.org/packages/geolocator#-installing-tab-

import 'package:geolocator/geolocator.dart';

Position position = await Geolocator()
 .getCurrentPosition(
 	desiredAccuracy: LocationAccuracy.high
 );

Svaret från GPS

Position-objektet innehåller följande värden:

 • accuracy – noggrannheten i meter
 • altitude – höjd över havet i meter
 • heading – bäring i grader
 • latitude – latitud WGS84 decimal
 • longitude – longitud WGS84 decimal
 • speed – hastighet i m/s
 • speedAccuracy – noggrannheten i m/s

LocationAccuracy

Noggrannheten anges i tre nivåer på Android: low, medium och high. På iOS kan man även välja lowest, best och bestForNavigation. Om man väljer lowest så blir det low på Android medan de två senare blir high. På iOS så drar bestForNavigation mycket ström.

Behörigheter

På både Android och iOS måste användaren ge appen behörighet att använda platstjänster. För Android ställer du in det i android/app/src/main/AndroidManifest.xml:

<manifest
     xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
     package="com.test.app">
 <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
 <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
 /../
</manifest>

För iOS sker det i ios/Runner/Info.plist:

<plist version="1.0">
 <dict>
  <key>NSLocationWhenInUseUsageDescription</key>
  <string>Appen behöver veta din plats för att fungera.</string>
 </dict>
</plist>

Lämna ett svar

Stäng meny