Visa HTML

Installera senaste versionen från: https://pub.dev/packages/flutter_html

dependencies:
 flutter_html: ^0.10.4

Hämta biblioteket för att använda

import 'package:flutter_html/flutter_html.dart';
String html = """<h1>Rubrik 1</h1>
  <h2>Det här är rubrik 2</h2>
  <h3>Det här är rubrik 3</h3>
  <h4>Det här är rubrik 4</h4>
  <h5>Det här är rubrik 5</h5>
  <h6>Det här är rubrik 6</h6>
  <p><img alt="Test Image" src="https://picsum.photos/id/1024/1920/1280" /></p>""";

Visa innehållet på skärmen

child: Html(data: html),

Lämna ett svar

Stäng meny