Förloppsindikator

En widget som visar hur långt man kommit.

Container(
  child: LinearProgressIndicator(
  backgroundColor: Colors.green[100],
  value: 0.5,
  semanticsValue: '10',
  valueColor: AlwaysStoppedAnimation<Color> (Colors.green),
  ),
),

Lämna ett svar

Stäng meny