Lista

För att bygga en lista med innehållet i listvariabeln _data:

ListView.buider(
 itemCount: _data == null ? 0 : _data.length,
 itemBuilder: (context, position) {
  return Column(
   children: <Widget> [
    Text(_data[position].col1),
    Text(_data[position].col2)
   ]
  );
 }

Lämna ett svar

Stäng meny