ModalRoute

Skapa dart fil och class AppModal som ska användas i hela appen

import 'package:flutter/material.dart';

class AppModal extends ModalRoute<void> {

 @override
 Duration get transitionDuration => Duration(milliseconds: 300);

 @override
 bool get opaque => false;

 @override
 bool get barrierDismissible => false;

 @override
 Color get barrierColor => Colors.black.withOpacity(0.7);

 @override
 String get barrierLabel => null;

 @override
 bool get maintainState => true;

 @override
 Widget buildPage(
   BuildContext context,
   Animation<double> animation,
   Animation<double> secondaryAnimation
   ) {
  return Material(
   type: MaterialType.transparency,
   child: SafeArea(
    child: _buildOverLay(context),
   ),
  );
 }

 _buildOverLay(BuildContext context) {
  return Center(
   child: Column(
    mainAxisSize: MainAxisSize.min,
    children: <Widget>[
     new Container(
      margin: EdgeInsets.symmetric(horizontal: 20.0),
      height: 300.0,
      width: MediaQuery.of(context).size.width,
      color: Colors.white,
      child: new TextField(
        decoration: InputDecoration(
          contentPadding: EdgeInsets.all(15),
          border: InputBorder.none,
          hintText: 'Skriv meddelandet...'
        ),
        maxLines: 10,
        keyboardType: TextInputType.multiline,
        // controller: _controller,
        style: new TextStyle(
          fontSize: 16.0,
          height: 1.2,
          color: Colors.black,
          letterSpacing: 2
        )
      ),
     ),
    ],
   ),
  );
 }
}

För att visa modal

child: RaisedButton(
  child: Text('Show modal'),
  onPressed: () {
  Navigator.of(context).push(AppModal());
  },
),

Lämna ett svar

Stäng meny