Navigera till nytt fönster

Variabeln context är något som finns i en widgets build-metod.

Navigator.push(
 context,
 MaterialPageRoute(
  builder: (context) => DittNyaFönster()
 )
);

Om du vill att widgeten ska få reda på när användaren kommer tillbaka, så får du säga åt den att vänta:

final String result = await Navigator.push(
 context, MaterialPageRoute(
  builder: (context) => DinWidget()
 )
);
print('Den här koden körs när man kommer tillbaka från DinWidget.');

För att skicka med ett värde från widgeten som stängs (och som sparas i result i koden ovan), gör så här:

Navigator.pop(
 context,
 result
);

Lämna ett svar

Stäng meny