Skilja mellan olika plattformar

Om man vill att det ska bli olika resultat beroende på om appen körs i Android eller iOS gör man så här:

import 'dart:io';

// En bool som talar om ifall det är Android:
Platform.isAndroid

// En bool som talar om ifall det är iOS:
Platform.isIOS

Lämna ett svar

Stäng meny