Spara inställningar

För att lagra mindre mängder data kan man använda SharedPreferences. Börja med att installera det enligt instruktionerna här: https://pub.dartlang.org/packages/shared_preferences#-installing-tab-

import 'package:shared_preferences/shared_preferences.dart';

void loadPreferences() async {
  final sharedPreferences = await SharedPreferences.getInstance();
  int val1 = sharedPreferences.getInt('val1');
  String val2 = sharedPreferences.getString('val2');
}

void savePreferences(String key, String value) async {
  final sharedPreferences = await SharedPreferences.getInstance();
  sharedPreferences.setString(key, value);
}

Lämna ett svar

Stäng meny