Flikar upptill (tabs)

Lägg till with SingleTickerProviderStateMixin i klassen där du vill visa flikarna:

class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> with SingleTickerProviderStateMixin

Definiera TabController och skapa en Tab som innehåller objekten som ska visas på flikraden

TabController _tabController;

final List<Tab> _tabs = <Tab> [
  new Tab(text: 'Hem'),
  new Tab(text: 'Om oss'),
  new Tab(text: 'Kontakt')
];

Sedan behöver vi initialisera vår TabController

@override
void initState() {
  super.initState();
  _tabController = TabController(length: _tabs.length,
                  vsync: this);
}

Vi behöver städa upp TabController efter oss:

@override
void dispose() {
  super.dispose();
  _tabController.dispose();
}

Lägg _tabs i AppBar i din Scaffold.

appBar: AppBar(
  title: Text(widget.title),
  bottom: TabBar(
    controller: _tabController,
    tabs: _tabs,
  ),
),

Sätt TabBarView som din body för att visa flikinnehållet:

TabBarView(
  controller: _tabController,
  children: <Widget>[
    Icon(Icons.home),
    Icon(Icons.business),
    Icon(Icons.message)
  ],
),

Lämna ett svar

Stäng meny