Timer

För att få något att inträffa efter en förutbestämd tid eller vid vissa intervall använder man en timer. Ett exempel för att få en sida att uppdatera sig var 60:e sekund:

import 'dart:async';

Timer _timer;

void update() {
  // Gör något
  if (_timer != null) {
     _timer.cancel();
  }
  _timer = Timer(Duration(seconds: 60), update);
}

Lämna ett svar

Stäng meny