Visa bilder

Skapa en assetskatalog under projektet och lägg bilderna där.

Gör bilden tillgänglig i Flutter genom att skapa en asset-sektion i pubspec.yaml

flutter:
 uses-material-design: true

 # To add assets to your application, add an assets section, like this:
 assets:
  - fluttersnuttar.png

Sedan hämtar vi och visar bilden på skärmen.

Image(
  image: AssetImage("assets/fluttersnuttar.png"),
  width: 300.0,
  height: 300.0,
),

Lämna ett svar

Stäng meny