Widget

En widget kan antingen vara stateless eller stateful. Är den stateless så får den all data när den startar och kan inte ändras senare. Stateful däremot kan ändra på datat baserat på händelser.

Stateless

import 'package:flutter/material.dart';

class DinWidget extends StatelessWidget {
 const DinWidget({this.param1, this.param2, Key key}) : super(key: key);
 final String param1;
 final int param2;
 
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  // TODO: skriv din kod för användargränssnittet här.
  return null;
 }
}

Stateful

import 'package:flutter/material.dart';

class DinWidget extends StatefulWidget {
 @override
 State<StatefulWidget> createState() => _DinWidgetState();
}

class _DinWidgetState extends State<DinWidget> {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  // TODO: skriv din kod för användargränssnittet här.
  return null;
 }
}

Lämna ett svar

Stäng meny